Elevator

Mitä on Fasilitointi?

Fasilitointi. Mitä on fasilitointi? Meillä jokaisella on kokemuksia huonoista ryhmätilanteista – kokouksista, valmennuksista ja työpajoista, jotka eivät johtaneetkaan haluttuihin lopputuloksiin. Fasilitointi on taito, jota näissä tilanteissa olisi tarvittu. Fasilitointi on joukko työkaluja ja menetelmiä, joilla organisoidaan ja kannustetaan ihmisiä osallistumaan tavalla, joka johtaa haluttuihin tavoitteisiin. Fasilitointi on lääke ryhmien tuskaan.

Jos tarvitset apua, voit tilata meiltä fasilitaattorin. Fasilitaattori on prosessia johtava apuri, joka auttaa Sinua onnistumaan. Jos taas haluat itse oppia fasilitoimaan, on fasilitointikoulutus juuri Sinua varten. Elevatorin fasilitointikoulutuksissa pääset kehittämään omia taitojasi fasilitaattorina.


Fasilitointi on ryhmäprosessien suunnittelua ja toteuttamista. Tilaisuudessa kuin tilaisuudessa on tunnistettavissa kaksi elementtiä – sisältö ja prosessi. Fasilitointi tarkoittaa prosessin ohjaamiseen keskittymistä. Fasilitointi on joukko työkaluja ja tekniikoita, joilla vetäjä saa ryhmänsä osallistumaan, aktivoitumaan motivoitumaan ja sitoutumaan. Sanan fasilitointi alkuperä on latinankielen sanassa ‘facil’, joka tarkoittaa helppoa. Fasilitointi keskittyy rikastavan ja rakentavan vuorovaikutuksen ja yhteistyön edellytysten luomiseen. Fasilitointi auttaa ryhmää itse löytämään ratkaisut ongelmiinsa. Fasilitointia harjoittava ryhmän ohjaaja eli fasilitaattori mahdollistaa ryhmän tietotaidon yhdistymisen niin, että ryhmä yltää parhaimpaansa. Fasilitaattori ei “kalasta ryhmän puolesta” vaan “auttaa ryhmää kalastamaan”. Hän auttaa ihmisiä löytämään ratkaisut ongelmiinsa itse. ihmiset toteavat, “me teimme sen itse,” kun fasilitoiva johtaja johtaa heitä.

Useissa isoissa yrityksissä fasilitointi on luettu jo pitkän aikaa esimiesten ja organisaation kehittäjien ydinosaamisalueisiin, joita kehitetään järjestelmällisesti. Tämä ei ole yllättävää, kun huomioi, kuinka paljon aikaa ihmiset käyttävät palavereihin – ja aika on rahaa. Kuinka paljon työ sinun organisaatiossasi tehostuisi, jos palaverit olisivat vaikkapa 20 % tehokkaampia? Miten arvokasta se olisi? Missä hyvänsä hiemankin isommassa yrityksessä säästäisimme varmasti miljoonia, jos palaverit tehostuisivat ja niihin käytetty aika tämän seurauksena vähenisi.

Fasilitaattori on rooli, jossa toimii henkilö, joka ohjaa ryhmän keskustelua ja helpottaa ryhmän toimintaa. Fasilitaattori on henkilö neutraalissa roolissa, jossa hän ei ota kantaa sisältöön vaan auttaa ryhmää pääsemään päämääriinsä. Fasilitaattori siis auttaa ryhmää ideoimaan vaihtoehtoja, tekemään päätöksiä ja ratkaisemaan ongelmia niin, että yhdessä luotuihin ratkaisuihin sitoudutaan. Vetäessään palavereja tai tilaisuuksia fasilitaattori käyttää hyödykseen erilaisia ryhmätyökaluja.

Näistä fasilitointiin ja fasilitaattorina toimimiseen liittyvistä asioista saat rutkasti lisätietoa osallistumalla Elevatorin järjestämiin avoimiin valmennuksiin. Toki voit halutessasi tilata ryhmällesi tai organisaatiollesi räätälöidyn, ryhmäkohtaisen valmennuksen. Asiakkaamme kertovat omilla nimillään, mitä mieltä ovat valmennuksistamme.

Lisätietoa avoimista valmennuksistamme ja tarjonnastamme löydät sivulta täältä.